“පොසොන් පෝදා…” පහන් කූඩුව විවෘත කිරීම

තාක්ෂණ පීඨ පලමු වසර සහෝදරත්වය විසින් ප්‍රථම වරට ඉදිරිපත් කරන ලද දර්ශනීය පහන් කූඩුව පසුගිය ජූනි මස 27 වන පොසොන් පොහෝ දින ‍රාත්‍රියේදී මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘත කෙරිණි. සියලු ආගමික වතාවත් වලින් අනතුරුව පොල්තෙල් පහන් දල්වා පහන් කූඩුව විදුලි ආලෝකමත් කරන ලදී. ඉතා ඉහල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් හිමිකර ගැනීමට සමත් වීම විශේෂත්වයකි.

 

36476159_240795246524110_1577141347192668160_n 36492394_240795723190729_5165145743391981568_n 36473116_240845799852388_5550921771797970944_n 36421920_240793213190980_1533508177432150016_n 36427082_240789816524653_4277666875673935872_n 36438139_240811606522474_5135846524470689792_n 36445063_240812249855743_20441274075054080_n 36445895_240793546524280_7974555130982825984_n 36458631_240796496523985_5683633976321769472_n 36464074_240797863190515_4069936689299062784_n   36488686_240807246522910_1931363492120494080_n  36516534_240802643190037_4911529608190361600_n 36516945_240799303190371_4538395657106358272_n 36587353_240800579856910_785583757917683712_n

Leave a Reply